Κατηγορίες
αγορά Οικονομία

«Άνοιξε» η εφαρμογή του ΥΠΟΙΚ για το πετρέλαιο θέρμανσης – τι ισχύει για την Ημαθία

petrthermansiΌπως ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2016-2017. Επίσης «άνοιξε» η σχετική εφαρμογή στο Taxis και οι καταναλωτές που δικαιούνται επιδότηση μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους ώστε να τη λάβουν.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:

Α) Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000€ για άγαμο και 20.000€ για έγγαμο και 22.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε τέκνο.

Β) Ακίνητη περιουσία η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000€ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000€ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Όσον αφορά την κλιματικές ζώνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση η Ημαθία ανήκει στη Β’ κλιματική ζώνη, γεγονός που σημαίνει πως η ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό είναι 15 λίτρα και η ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία είναι τα 1200 λίτρα για τους άγαμους και τα 1500 λίτρα για τους έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Το ποσό επιδόματος ανέρχεται στα 0,25€ για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.

Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα αφορά τις αγορές από 15 Οκτωβρίου 2016 μέχρι και την 30 Απριλίου 2017 μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέχρι 31 Μαΐου 2017.

Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TAXISNET. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 31.12.2016, η πληρωμή θα γίνει έως 31.1.2017. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1.1.2017-31.5.2017, η πληρωμή θα γίνει έως 30.6.2017.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι 31.7.2017 και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι και δικαιούχος, τότε το επίδομα καταβάλλεται έως 13.10.2017.

Στην εφαρμογή μπορείτε να μπείτε από ΕΔΩ