Κατηγορίες
Νάουσα

Τη Δευτέρα 28/11 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

dimarxeiologo_naoussaΜε σαράντα (40) θέματα εγγεραμμένα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Νάουσας, η συμμετοχή του Δήμου στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, διαμορφώσεις-αναπλάσεις πλατειών κλπ.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 5 το απόγευμα και αναλυτικά τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

Θέμα    1          Παρουσίαση της 1ης φάσης της μελέτης σκοπιμότητας για την αξιοποίηση ορεινού όγκου Βερμίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα    2          20η Αναμόρφωση ή μη, Tεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ( Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    3          21η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ( Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    4          Έγκριση ή μη, έκθεσης εννιαμήνου (1-1-2016/30-9-2016) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    5          Καταρχήν απόφαση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου αρ.603 αγροκτήματος Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας συνολικής έκτασης 2.006,40 τ.μ. για 15 έτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    6          Έγκριση ή μη, Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα    7          Έγκριση ή μη, της σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νάουσας και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα    8          Εκμίσθωση ή μη, αγροτεμαχίων για 5 έτη στην Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    9          Καταρχήν απόφαση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου αρ.271 αγροκτήματος Λευκαδίων του Δήμου Νάουσας, συνολικής έκτασης 3.264,00 τ.μ. για 20 έτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    10         Εκμίσθωση ή μη, 5ετούς διάρκειας δημοτικής γης για μονοετής καλλιέργεια στις Τοπικές Κοινότητες Επισκοπής, Λευκαδίων, Μαρίνας, Χαρίεσσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    11         Ίδρυση και λειτουργία ή μη, Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο δημοτικό πάρκο της πόλης Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    12         Καθορισμός εισιτηρίου εισόδου για την συναυλία κλασικής μουσικής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    13         Έγκριση ή μη, τροποποίηση στης με αρ. πρωτ. 30783/20-11-15 σύμβασης, για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, λήξης 30/11/2016 ποσού 19.000,00€ με ΦΠΑ, με την εταιρεία Πετρούλα Σταμπουλή & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    14         Έγκριση ή μη, τροποποίησης της με αρ.πρωτ. 29988/12-11-2015 σύμβασης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας λήξης 30/11/2016, ποσού 5.960,00€ με ΦΠΑ, με την εταιρεία Μπλιούμη Πασχ. Θεοφανία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    15         Διαγραφή ή μη, βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    16         Διαγραφή ποσών από καταλόγους παρελθόντων ετών από διαφύλαξη οστών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    17         Διαγραφή ή μη, της επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της κ.Στέλλας Ηλία του Ιωάννη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    18         Δημιουργία ή μη, δύο θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην περιοχή του Δημαρχείου

Πρόεδρος Ποιότητας Ζωής.

Θέμα    19         Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ.114/2016 απόφασης του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» περί έγκρισης της 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Ν.Π., οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Θέμα    20         Συμμετοχή του Δήμου Νάουσας στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) –Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα    21         Mεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων μονάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα    22         Αποδοχή ή μη, ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα    23         Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού. Για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα    24         Έγκριση  ή μη, διοργάνωσης εκδήλωσης «3ο Νάουσα- Santa Run» και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα    25         Έγκριση ή μη, Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Γιορτή Σοκολάτας και Ζαχαροπλαστικής» και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα    26         Τιμητική εκδήλωση ονοματοθεσίας του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς (ΕΡΙΑ) και του Πολυχώρου Πολιτισμού (ΒΕΤΛΑΝΣ) σε «Χρήστος Λαναράς»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα    27         Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ. 334/2016 Α.Δ.Σ.  με θέμα «Οικονομική Ενίσχυση ή μη, του Μορφωτικού Συλλόγου Χαρίεσσας «Άγιος Δημήτριος»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα    28         Αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας Α.Ε. ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο: «Ξενοδοχείο Βέρμιον Α.Ε. ΟΤΑ»

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα    29         Αίτημα για παράταση –επέκταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των περιοριστικών μέτρων του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα» (αρ.μελ. 18/2014, Ανάδοχος: Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    30         Έγκριση ή μη, της 2ης παράταση εργασιών «με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα», για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (αρ. μελ. 18/2014, Ανάδοχος : Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    31         Έγκριση ή μη, της 3ης παράστασης «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ.Νάουσας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    32         Έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης » (αρ.μελ. 2/2016) κατά 76 ημερολογιακές ημέρες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    33         Έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης εργασιών της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης», για τριάντα επτά (37) ημερολογιακές ημέρες (αρ.μελ. 11/2015, Ανάδοχος: Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε.)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    34         Έγκριση και οριστική παραλαβή ή μη, της μελέτης με τίτλο: «Ειδική Μουσειολογική Αρχιτεκτονική Μελέτη διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Τεκμηρίωσης «ΕΡΙΑ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    35         Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας- Άλσους Αγίου Νικολάου Ν.Ημαθίας» και εξέταση της έντασης του αναδόχου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    36         Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που ενσωματώνονται στα έργα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    37         Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    38         Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    39         Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (αρ. μελ. 9/2015)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    40         Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.