Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 30 Νοεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

dimsymv20161025Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας. Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί για συζήτηση και λήψη απόφασης 26 θέματα. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλεξάνδρειας,

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και αναλυτικά τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων – εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, για τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2017 2018

 

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ» (ΑΜ 86/2015)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση τμημάτων οδών του Δήμου Αλεξάνδρειας και κατασκευή βάσης 3Α στο χώρο ΣΜΑ» (ΑΜ 44/2012)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Οδοποιίας στην Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου» Α.Μ. 3/2012

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Δήμου Μελίκης» Α.Μ. πρωην ΤΥΔΚ 274/2009

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου» Α.Μ. 44/2014

 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Αλεξάνδρεια

 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Σχοινά

 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Πρασινάδα

 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Κορυφή

 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Π. Σκυλίτσι

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αλεξάνδρειας» ΑΜ 82/2015

 1. Εξέταση ένστασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επισκευή –Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κλειδίου»

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Γεωργάκη Νικολάου του Νικόλαου

 1. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Κορυφής

 1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση του σχολικού κλήρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Τρικάλων της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος

 1. Δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης (Αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου)

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση της αίθουσας της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης στο τμήμα Μοντέρνου Χορού του Μορφωτικού Αθλητικού Ομίλου Μελίκης «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» (Αρμοδιότητα Δημοτικού Συμβουλίου)

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση για (5) πέντε έτη του Γηπέδου Καψόχωρας στον Αθλητικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας  «ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ»

 1. Λήψη απόφασης περί αιτήσεως του Ποντιακού Συλλόγου Αράχου «Ο ΠΟΝΤΟΣ» για παραχώρηση χώρου ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του πεζόδρομου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος στον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

 1. Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Αλεξάνδρειας

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 233/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης περί έγκρισης απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Ε.Α.Δ. και καθορισμός αριθμού μαθητών για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018»

 1. Αποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Δ΄κατανομή) έτους 2016

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων (παντοπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοζαχαροπλαστείου-οπωροπωλείου) για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας για το έτος 2016.