Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 21 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει το Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων 3ης/16-2-2016 και 5ης/10-3-2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής:  Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Καθορισμός ειδικοτήτων του εγκεκριμένου για πρόσληψη προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο (σχετ. αρ. 80/2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Δ.Α. (6Κ397ΛΛ-ΝΤ6)

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα 3ο: Οικονομικός απολογισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2015.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα 4ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για το γ΄ τρίμηνο 2016.

Εισηγήτρια: Αθηνα Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 5ο: 16η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 6ο: Έγκριση 5η τροποποίησης της υπ. αρ. 205/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα των εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ έτους 2016.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 28/10-3-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς :

  1. 1η τροποποίηση προγράμματος επενδυτικών δαπανών υπολοίπων πιστώσεων ΟΣΚ & Τόκων Θεσσαλονίκης 2016.
  2. 2η τροποποίηση προγράμματος επενδυτικών δαπανών αναπτυξιακού προϋπολογισμού (πρόγραμμα ανταποδοτικών τελών) της Μ.Ε Θεσσαλονίκης έτους 2016.
  3. 1η τροποποίηση του προγράμματος επενδυτικών δαπανών έτους 2016 της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
  4. Α) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενο από Υπόλοιπο πιστώσεων ΟΣΚ & Τόκων,

Β) 1η Τροποποίηση του  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας  χρηματοδοτούμενο από Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) και

Γ) 2η Τροποποίηση του  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).

  1. 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2016
  2. 2η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηματοδοτούμενων από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2016
  3. 2η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού- Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 8ο: 3η Τροποποίηση της υπ. αρ. 48/31-3-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου προγράμματος ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2016 χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ευθύνης Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού-Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 9ο: Αποδοχή δωρεάς από ORPHAN GRAIN TRAIN των ΗΠΑ στην Π.Κ.Μ. για ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Αηδόνοπουλος, Συντονιστής Π.Κ.Μ. Κοινωνικής Συνοχής-Προσφυγικού & Μεταναστευτικού

Θέμα 10ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 της εταιρείας Σπήλαιο Α.Ε –Ο.Τ.Α.

Εισηγητής : Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών

Θέμα 11ο : Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε Σερρών έτους 2016:

  1. Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων Επ. Οδικού δικτύου Π.Ε Σερρών
  2. Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος και υλικών οδοποιίας για το 2016
  3. Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Β2 Κερκίνης.

Εισηγητής : Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 12ο : Συνέχιση Εκκαθάρισης της Νομαρχιακής Επιχείρησης με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών  (ΑΟΝΑΣ)».

Εισηγητής : Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 13ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 14ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 15ο :Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε.  Χαλκιδικής.

Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής