Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνέλευση της ΕΑΑΣ Ημαθίας

enosiapostraton ImathiasΌπως είχε προγραμματισθεί, το απόγευμα της Τετάρτης 2 Νοε 2016, έλαβε χώρα σε αίθουσα της ΛΑΦ Βεροίας-Ναούσης-Αλεξανδρείας, η καθιερωμένη πλέον, ετήσια συνέλευση των Μελών του Παραρτήματός μας με ικανοποιητική συμμετοχή Μελών και την παρουσία του Στρατηγού Διοικητού της Ι ΜΠ κ. Χρήστου Σίμου. Τη Συνέλευση/Ημερίδα προλόγισε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Αντγος εα κ. Κων.  Κωνσταντάρας και χαιρέτισε ο Στγος Δκτης της Ι ΜΠ.

O Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΑΣ, Αντγος εα κ. Βασίλειος Ροζής μετέφερε τους χαιρετισμούς του ΔΣ της Ενώσεώς μας, άκουσε τις απόψεις Μελών και ΤΣ και ανέλυσε στην ουσία τα πεπραγμένα του απερχομένου ΔΣ.

Το πολύ αξιόλογο έργο του ΔΣ υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες, αναγνωρίσθηκε από τα Μέλη μας, που υπερψήφισαν την αποστολή ανάλογης προς το ΔΣ επιστολής, όπου θα εκφράζονται οι ευχαριστίες και η εκτίμηση των Μελών του Παραρτήματός μας για την αγαστή τριετή συνεργασία και την υποστήριξη του ΔΣ σε κάθε δράση και πρωτοβουλία του ΤΣ.

Ο Πρόεδρος του ΤΣ προέβη σε απολογισμό των κυριωτέρων δράσεων και προτάσεών του ΤΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του, ανέφερε τις προγραμματισμένες δράσεις και εκδηλώσεις και ευχαρίστησε το ΔΣ της ΕΑΑΣ για την υποστήριξη που παρείχε στο Παράρτημα.

Στη συνέχεια, ο προσκεκλημένος μας ομιλητής, αγαπητός συνάδελφος Σχης εα κ. Απόστολος Παπαπαρίσης μέλος της ΕΑΑΣ Λάρισας, ξεδίπλωσε τις πτυχές του ν. 4387/2016 (ασφαλιστικού  Κατρούγκαλου) και ανέλυσε το κατά πόσο επηρέασε ή πρόκειται να επηρεάσει τόσο τα έσοδα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, όσο και τους (παλαιούς αλλά και νέους) συνταξιούχους των ΕΔ και των ΣΑ.
Για το ΜΤΣ, έκανε σύντομη ιστορική αναδρομή από το 1995 μέχρι σήμερα και υποστήριξε ότι υπάρχει πεδίο δόξας λαμπρό για τα ΔΣ των ΕΑΑΣ και ΜΤΣ, όπως και τις Στρατιωτική και  Πολιτική ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ, ώστε τα άρθρα 47 και 49 του ν. 4387/2016 να έχουν το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις στη μείωση των εσόδων του ΜΤΣ. Ανέδειξε και τη σημασία της εξέλιξης της δικαστικής διαμάχης PICAR (Πειραιώς-Καρούζος) – ΜΤΣ για το μέγαρο του ΜΤΣ, που χρήζει ιδιαίτερης παρακολούθησης και έγκαιρων επεμβάσεων από τους αρμόδιους και τους ενδιαφερόμενους.
Για τις συντάξεις, αφού επεσήμανε την τεράστια καθυστέρηση έκδοσης εφαρμοστικών εγκυκλίων  με αποτέλεσμα να έχουν τελειώσει οι τρίμηνες αποδοχές των νέων συνταξιούχων των ΕΔ και των ΣΑ, που δεν δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, ανέλυσε τους εξής όρους:
(1) Την αναπροσαρμογή της παλαιάς σύνταξης σε Εθνική Σύνταξη + Ανταποδοτική Σύνταξη + Προσωπική Διαφορά που δεν είναι σύνταξη, άρα ευάλωτη σε πιέσεις λόγω μη επίτευξης στόχων κυβέρνησης.
(2) Το ανώτατο όριο των 2.000 ευρώ και ποιους πιθανόν να επηρεάσει (2 εκδοχές).
(3) Τη δημιουργία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων (α. Οι παλαιοί. β. Οι από εφαρμογής του νόμου μέχρι τέλος 2016. γ. Οι του 2017. δ. Οι του 2018. ε. Οι από το 2019 και μετά.)
Επισημάνθηκε τέλος ότι όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στις συντάξεις είναι εκτιμήσεις και ότι τελικά συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνον μετά την έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων.

Για το Τοπικό Συμβούλιο:

Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας