Κατηγορίες
παιδεία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Με € 8,5 εκατομμύρια ενισχύει – μέσω του ΣΕΣ – την τριτοβάθμια εκπαίδευση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

amfiteatro_panepistimio3Στην ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού των φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία με συνολικά κονδύλια 8,5 εκ. ευρώ μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε τη νέα πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά στην «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά στην ενίσχυση των Πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ της περιοχής, ώστε στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 να αποκτήσουν τις αναγκαίες υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των σπουδαστών και φοιτητών. Η πρόκληση αφορά στην αναβάθμιση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένης της ύπαρξης αναπτυγμένης πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της χωροθέτησης στη Θεσσαλονίκη του μοναδικού Διεθνούς Πανεπιστημίου της χώρας. Εξάλλου, στην Κεντρική Μακεδονία λειτουργούν τα μεγαλύτερα και καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η αξία των οποίων αναγνωρίζεται διεθνώς. Για εμάς στην Περιφέρεια, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνιστά επίσης μια μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης του κυρίαρχου αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων. Της σημερινής πρόσκλησης προηγήθηκε εκτεταμένη διαβούλευση με όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή μας, ώστε να χαρτογραφήσουμε και να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες τους, στο πλαίσιο πάντα των κανόνων επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. Τώρα περιμένουμε τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα να καταθέσουν ώριμες προτάσεις για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων και δράσεων, προκειμένου να απορροφήσουν το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων, το ταχύτερο δυνατό», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Από τη διαβούλευση προέκυψε η ανάγκη για υλοποίηση δράσεων και έργων, με επενδύσεις σε έξι συγκεκριμένες κατηγορίες:

1.Νέες κτιριακές υποδομές, που αναβαθμίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και μειώνουν το κόστος λειτουργίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2.Λειτουργική αναβάθμιση – διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων, βιβλιοθηκών και εργαστηρίων.

3.Ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών.

4.Ίδρυση ερευνητικών κέντρων.

5.Προαγωγή ψηφιακών υποδομών.

6.Προμήθεια εργαστηριακού – ερευνητικού εξοπλισμού βασικής έρευνας.

«Γίνεται εμφανές ότι επενδύουμε ειδικά στην ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, ώστε η Κεντρική Μακεδονία να καταστεί πόλος προσέλκυσης επενδύσεων, μέσα από την ανάπτυξη της γνώσης και την εφαρμογή της στην πράξη. Για να το επιτύχουμε δεν αρκεί μόνο η χρηματοδότηση σε έργα και δράσεις ενίσχυσης, αλλά είναι αναγκαία και η συνεργασία όλων των φορέων της περιοχής μας στον κοινό αυτό στόχο, που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην έξοδο της περιοχής μας από την κρίση, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στο δραστικό περιορισμό του brain drain που μαστίζει την περιοχή», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Δυνητικοί δικαιούχοι των 8,5 εκ. ευρώ της νέας πρόσκλησης είναι:

-Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

-Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

-ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας