Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 46, 2016)

libri3Προσμειδιώ

ρ. αμτβ [μτγν.] (προσμειδιάς…| προσμειδίασα)

  1. χαμογελώ (σε κάποιον), εκφράζοντας τη συμπάθειά μου προς αυτόν : η κόρη στη γλυπτική παράσταση φαίνεται να προσμειδιά
  2. (μτφ) επιδοκιμάζω

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1494