Κατηγορίες
αγροτικά

Ημαθία: μέχρι 31 Νοεμβρίου αιτήσεις για το συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελώνων

imathiamappauvaΑπό την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι με την 4986/113249/12-10-2016 ΥΑ περί «Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας δηλαδή έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή έχουν τακτοποιήσει τυχόν παράνομες φυτεύσεις πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το συμπληρωματικό  πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων μέχρι την 30/11/2016.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

  • Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων, συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός.
  • Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
  • Τη φύτευση αμπελώνων με άδεια από το αποθεματικό.
  • Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε  Ημαθίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Μητροπόλεως 44, 3ος όροφος, γραφείο 9 και στο τηλ. 2331350148 (κ. Αλ. Παπαδοπούλου ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.