Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την Πέμπτη 3/11 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Θέμα 2ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ. αρ. 28/10-3-2016 (ΑΔΑ:6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών ως εξής : 3η Τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών δαπανών των ιδίων πόρων της Π.Ε Θεσσαλονίκης έτους 2016.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 3ο: 15η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 4ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης της αριθμ. 205/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα των εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2016.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 5ο: Παραχώρηση χώρου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο Φιλοζωικό Όμιλο Σερρών για την πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Εισηγητής:       Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 6ο: Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών στην ΠΕ Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας