Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 19 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Συμβούλιο της ΠΚΜ

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 1ης/25-01-2016 και 2ης/02-02-2016 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 2ο: Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-Παρουσίαση οικονομοτεχνικής μελέτης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού-Τουρισμού.

Θέμα 3ο: 14η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 4o : Αποδοχή πρότασης της μελέτης εκτροπών κυκλοφορίας για την κατασκευή του τμήματος ΙΙ της εργολαβίας του έργου: «Yπολειπόμενες εργασίες κατασκευής οδικού τμήματος Πατρίδα-Νάουσα Ν. Ημαθίας»

Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 5ο: Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/10 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θερμαϊκού για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ γεωλόγων.

Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 6o: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πέλλας χρηματοδοτούμενου από ιδίους πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2016.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 7o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε. Πέλλας για «Έργα αναβάθμισης λαϊκής Αγοράς Αριδαίας».

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 8o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκύδρας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την εκπόνηση οριστικής μελέτης και την κατασκευή (μεταγενέστερα και εφόσον εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι) του αντίστοιχου έργου «Ανακατασκευή γέφυρας Αρσενίου» από την Π.Ε. Πέλλας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 9o: Τροποποίηση της αριθμ. 32/10-03-2016 (Α.Δ.Α.:7ΡΨΦ7ΛΛ-0ΜΙ)                  απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση ποσοστού απόδοσης στους Δήμους της Π.Ε. Πέλλας από το ημερήσιο δικαίωμα λαϊκών αγορών.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά –Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 10ο :  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής του άρθρου 13, παρ.4 Π.Δ. 242/96 για την ανακύκλωση άχρηστου υλικού πληροφορικής της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών

Θέμα 11o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Εισηγητής : Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 12ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας