Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Νάουσα

Στις 19 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

dimarxeiologo_naoussaΤην Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα (35 θέματα):

Θέμα 1: 18η Αναμόρφωση ή μη, Tεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 2: 19η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα:3  Έγκριση ή μη, υποβολής πρότασης στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης στα Αστικά Κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 4  Aυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους (στέγαστρα και σταθερές κατασκευές καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος)

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 5  Απευθείας εκμίσθωση ή μη, δημοτικών εκτάσεων στις θέσεις «Βουλγάρα» και Προφήτης Ηλίας Αγ. Τριάδας στην εταιρεία Cosmote.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 6  Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ.230/2016 ως προς το χρόνο λειτουργίας του ορεινού παραθεριστικού κέντρου της Γραμμένης (επέκταση του χρόνου)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 7: Καταρχήν απόφαση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου αρ.603 αγροκτήματος Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας συνολικής έκτασης 2.006,40 τ.μ. για δέκα πέντε (15)  έτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 8: Εκμίσθωση ή μη, αναψυκτηρίου Π.Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 9: Εκμίσθωση ή μη, δημοτικής έκτασης στη θέση «ΔΕΛΗΠΑΛΛΑ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 10: Είσπραξη μισθωμάτων φωτοβολταϊκών, χωρίς τις αναλογούσες προσαυξήσεις.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 11: Αποδοχή επιχορήγησης ή μη, για την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 12: Αποδοχή ή μη, είσπραξης προστίμων ΚΟΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 13: Αποδοχή ή μη, είσπραξης τελών διαφήμισης –κατηγορίας Δ (άρθρο 9 του Ν.2880/2001)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 14: Αποδοχή ή μη, είσπραξης τέλους ακίνητης περιουσίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 15: Διαγραφή ή μη, βεβαιωμένων οφειλών σε χρηματικό κατάλογο του Δ. Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 16: Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, εκμίσθωση δασικής έκτασης συστάδας 8α σε Δάμτσιο Ιωάννη του Αθανασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 17: Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 18: Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 19: Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 του Ν.4264/2014.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 20 Χορήγηση ή μη, άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.

Θέμα 21 Διαγραφή θέσης επαγγελματία πωλητή από την λαϊκή της πόλης Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.

Θέμα 22 Άδεια  διενέργειας ψυχαγωγικών, τεχνικών παιγνίων για ένα (1) ειδικά διασκευασμένο τραπέζι σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με συγκρότηση «καφετέρια».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 23 Καθορισμός ή μη, συμβιβαστικής τιμής μονάδας για προσκυρούμενη και αποζημιούμενη έκταση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης –Βαλσαμίδης Σταύρος.

Θέμα 24: Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ. 88/2016 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί έγκρισης της  6ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Θέμα 25            Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ. 91/2016 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί του καθορισμού του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη φοίτηση των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στον παιδικό σταθμό Στενημάχου για το σχολικό έτος 2016-2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης..

Θέμα 26: Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ. 99/2016 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί σύνταξης του σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π. για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης..

Θέμα 27: Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ. 88/2016 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί έγκρισης της  6ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης..

Θέμα 28: Έγκριση ή μη, διενέργειας της προμήθειας ενός καινούριου, πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου, ημιφορτηγού, διπλοκάμπινου (Double cab), τύπου 4χ4, τετράπορτου με καρότσα, προϋπολογισμού 22.580,65 πλέον ΦΠΑ 24% 5.419,35 ευρώ, σύνολο 28.000,00 ευρώ, με ανοικτή διαδικασία (ως συμπληρωματική της υπ΄αρ.325/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 29: Έγκριση ή μη, της αδυναμίας εκτέλεσης της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και έγκριση λη μη, της απευθείας ανάθεσης για τη μεταφορά τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 30: Παράταση ή μη, υλοτομίας στη συστάδα 31γ του δημοτικού δάσους Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 31            Σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο.

Εισηγητής: Δήμαρχος –Αραμπατζή Στέλλα.

Θέμα 32            Οικονομική ενίσχυση ή μη, του συλλόγου «Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου- Παράρτημα Νάουσας» για την πραγματοποίηση του κύκλου ομιλιών ¨Αστέρια και Άνθρωποι στη νέα χιλιετία¨.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 33: Έγκριση ή μη, πραγματοποίησης συναυλίας κλασικής μουσικής με τους Νατάσα Κορσάκοβα και Παναγιώτη Τροχόπουλο και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη ης δαπάνης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 34: Έγκριση ή μη, της δωρεάν παραχώρησης τμήματος του 1ου ορόφου της ΝΑΪΑΣ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Η ΑΡΑΠΙΤΣΑ» και στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΥΡΣΟΣ» για χρήση και εκμετάλλευση 3 ετών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θέμα 35: Έγκριση ή μη, μετακίνηση Δημάρχου εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.