Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 43, 2016)

libri3Αντιλογισμός (ο)

λογιστική εγγραφή αντίθετη από την αρχική λανθασμένη για τη διόρθωση λογιστικού λάθους.

(ΕΤΥΜ.: μτγν < αρχική σημ. «αντίθετη κατηγορία – αντίστροφος υπολογισμός» < αρχ. ἀντιλογίζομαι)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 207