Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 42, 2016)

libri3Ορμέμφυτος, -η, -ο

αυτός που προέρχεται από ένστικτο και όχι από λογική επεξεργασία

κυρ. το ουδ. ορμέμφυτο (το) [1805] ένστικτο. – ορμεμφύτως επιρρ. [1858]

ΕΤΥΜ.: <ορμή + έμφυτος, απόδοση του γαλλικού instinct (βλ.λ. ένστικτο)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1277