Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 41, 2016)

libri3Αριβισμός (ο)

η χρησιμοποίηση κάθε μέσου (θεμιτού και αθέμιτου) για τη γρήγορη ανάδειξη σε διάφορους χώρους (πολιτική, οικονομία κλπ).

ΣΥΝ: καιροσκοπισμός, τυχοδιωκτισμός

[ΕΤΥΜ: μεταφορά του γαλλ. arrivisme < arriver «φθάνω»]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 273