Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 40, 2016)

libri3Συμπόσιο (το) {συμποσί-ου | -ων}

  1. η συνεστίαση στην οποία, μαζί με το φαγητό, προσφέρονται και ποτά στους μετέχοντες: οργανώνω ~
  2. άτυπη συνάντηση εκπροσώπων και ειδικών ενός επιστημονικού ή καλλιτεχνικού τομέα αφιερωμένη σε ένα ειδικό θέμα: επιστημονικό ~ || ~ θεάτρου

ditta x paroladellasettimanaΣΧΟΛΙΟ: λ. συνέδριο

[ΕΤΥΜ: αρχ < συμπόσιον< συμπότης (βλ.λ.). Η σημ. 2 αποτελεί αντιδάνειο από το νεολατ. symposium).

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1690