Κατηγορίες
Ημαθία

ΑΝ. ΗΜΑ.: εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί Τοπικό Πρόγραμμα LEADER

ANHMALOGOΟλοκληρώθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση και του 2ου μέρους (Φάκελος Β) για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (CLLD – LEADER), στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2014-2020, με θετική κατάληξη για την πρόταση της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η πλήρης τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και η υψηλή βαθμολογία της συνολικής πρότασης, οδήγησε στην έγκριση του Τοπικού Προγράμματος που προετοίμασαν τα στελέχη της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Έτσι, για μία ακόμη προγραμματική περίοδο, η Ημαθία θα έχει την τύχη να περιλαμβάνεται στις περιοχές της χώρας όπου θα υλοποιηθεί Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, μέσω του οποίου θα επιδιωχθεί η αναβάθμιση των οικονομικών προοπτικών της Ημαθίας, ο περιορισμός των κοινωνικών προβλημάτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το Τοπικό Πρόγραμμα, στο οποίο έχει ενταχθεί ως Περιοχή Παρέμβασης το σύνολο της Π.Ε. Ημαθίας (με την εξαίρεση των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας), περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης, τόσο ιδιωτικών επενδύσεων στους βασικούς τομείς της τοπικής οικονομίας, όσο και Δημόσιων παρεμβάσεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τους ΟΤΑ της Ημαθίας.

Με την ευκαιρία, η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλλαν στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων που τεκμηρίωσαν το Τοπικό Πρόγραμμα και ιδιαίτερα όσους συμμετείχαν στις ενέργειες διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν, μέσα από τις οποίες κατέστη δυνατή η καταγραφή της βούλησης και των επιθυμιών του τοπικού πληθυσμού.

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον το έργο της για στήριξη της οικονομικής ανάτασης της Ημαθίας, συμβάλλοντας με όλες της τις δυνάμεις στην συλλογική προσπάθεια για αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει το οικονομικό περιβάλλον. Με την στήριξη της Διοίκησης και των Μετόχων της καθώς και του στελεχιακού της δυναμικού, ευελπιστεί ότι θα είναι σε θέση να υλοποιήσει άρτια και αποτελεσματικά το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, συνεχίζοντας έτσι με επιτυχία και συνέπεια, τον αναπτυξιακό ρόλο που επιτελεί εδώ και 20 περίπου χρόνια.