Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 3 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΚΜ

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ. αρ. 28/10-3-2016  (ΑΔΑ:6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου  που αφορά στην   κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών ως εξής :

  1. Π.Ε Σερρών χρηματοδοτούμενων από  ιδίους πόρους  (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2016.
  2. Π.Ε Σερρών χρηματοδοτούμενων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π) και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2016.

3.Π.Ε  Πιερίας χρηματοδοτούμενων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π) και το πρόγραμμα  δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους  2016.

  1. Π.Ε Πιερίας χρηματοδοτούμενων από α) ιδίους πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, β)προστίμων, γ)λοιπών, δ) Ο.Σ.Κ ,ε)τόκων   έτους 2016.

Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 2ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του υποέργου : «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για το έτος 2016», προϋπολογισμού 210.998,40€ (με Φ.Π.Α.) του έργου : «Αποχιονισμός Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026)»

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Νέας Φώκαιας (αρ. κληροτεμαχίου 367), του Δήμου Κασσάνδρας, της Π.Ε Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 Π.Δ/τος 242/96 για ανακύκλωση άχρηστου υλικού πληροφορικής του ΚΤΕΟ Πιερίας.

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πιερίας

Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της  Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

Θέμα 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών  και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πιερίας.

Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών  και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.