Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 14 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ds-edraΤην Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) στο Δημαρχείο, στην Αλεξάνδρεια, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, με 36 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

 1. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 (σχετική η αριθ. 210/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 2. Αποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (γ΄κατανομή) έτους 2016

 1. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 80/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης  για έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»
 2. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Τσαρούχη οικονομικού έτους 2017
 3. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού από  τον υπ΄αριθμ.2015/086 Χρηματικό Κατάλογο με τίτλο
 4. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού από  τον υπ΄αριθμ.2015/086 Χρηματικό Κατάλογο με τίτλο
 5. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού από  τον υπ΄αριθμ.2015/086 Χρηματικό Κατάλογο με τίτλο
 6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού από  τον υπ΄αριθμ.2015/086 Χρηματικό Κατάλογο με τίτλο
 7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού από  τον υπ΄αριθμ.2015/086 Χρηματικό Κατάλογο με τίτλο
 8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού από  τον υπ΄αριθμ.2015/086 Χρηματικό Κατάλογο με τίτλο
 9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Αλεξάνδρειας
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ» (A.M. 43/2014)
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΟΣ» (A.M. 91/2013)
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμμόρφωση Νεκροταφείων και χώρου στάθμευσης Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 22/2015)
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες βελτίωσης οδών Δήμου Αλεξάνδρειας»

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας»
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Νεοκάστρου» (Α.Μ. 64/2014)
 3. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους- απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
 4. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους- απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης» (Α.Μ. 65/2014)
 6. Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις και Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 75/2014)
 7. Τροποποίηση της με αρ. 259/2016 Απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Αλεξάνδρειας
 8. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ΄αριθ. 8 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση – αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος δημοτικού καταστήματος  που βρίσκεται στη Τ.Κ. Καμποχωρίου
 10. Λήψη απόφασης  για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 6 καταστήματος Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας
 11. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης των αγροτεμαχίων Νο 1232-1201-1182-2008/8 και 2008/30 αγροκτήματος της Τ.Κ. Π.Προδρόμου
 12. Ονοματοδοσία της σχολικής βιβλιοθήκης του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαφόρων εκδηλώσεων που αφορούν την Εθελοντική Αιμοδοσία, τον Εθελοντισμό, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας όπου ο Δήμος είναι μέλος και που θα προγραμματίσει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου για το υπόλοιπο του έτους 2016.
 14. Έγκριση ή μη της αριθ. 163/2016 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2016 για συμπληρωματική διάθεση πίστωσης»
 15. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 83/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του  Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»
 16. Λήψη απόφασης:

Α. για την αποδοχή ή μη της αίτησης παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Χατζόπουλου Θωμά  του Ιωάννη αναφορικά με τον ορισμό του ως μέλος της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» (σχετική η αριθ. πρωτ. 23802/18-08-2016 αίτηση)

 

Β. για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου, νέου μέλους της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ»

 1. Aντικατάσταση ή μη κ. Κουτζηπασόπουλου Γεώργιου του Αποστόλου από τακτικό μέλος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αλεξάνδρειας και ορισμός εκ νέου προέδρου
 2. Αντικατάσταση ή μη της κας Ζηλιασκούδης Παρασκευής, από τη θέση αναπληρωματικού  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”, λόγω παραίτησης της ανωτέρω από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Νομικού Προσώπου.
 3. Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου από επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

36. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ.  Γουσιόπουλο Θωμά του Γεωργίου