Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας

Σαράντα δυο (42) άτομα για την καθαριότητα νηπιαγωγείων και δημοτικών θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας

cletobusketΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την 31/15-09-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει σαράντα δύο (42) θέσεις Καθαριστριών/των, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το σχολικό έτος 2016-2017

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1. Αίτηση (που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο σχολείο Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας).

2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3.ΑΜΚΑ( Φωτοαντίγραφο)

4.Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)

5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού  έτους 2015

6.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

7.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των Σχολείων,  από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 έως και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00.

Σημειώνεται ότι: (α)Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως 30-06-2017 και (β)Η αμοιβή του /της καθαριστή/τριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 2/18254/0022/3-4-2008(ΦΕΚ672/Β/17-4-2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται:
α)στους Διευθυντές των Σχολείων  &
β) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος,  αρμόδια υπάλληλος κα Μοσχοτά Κρυστάλλω, τηλ. 23333 50157).

Οι θέσεις κατανέμονται στα σχολεία ως εξής:

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΗ
1 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
2 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
3 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
4 Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
5 Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου-Σχοινά ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
6 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κλειδίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
7 2ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
8 3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
9 5ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
10 6ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
11 7ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
12 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
13 Νηπιαγωγείο Καμποχωρίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
14 Νηπιαγωγείο Βρυσακίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
15 Δημοτικό Σχολείο Λουτρού ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
16 Νηπιαγωγείο Λουτρού ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
17 Νηπιαγωγείο Νησελίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
18 Δημοτικό Σχολείο Καψόχωρας και Νηπιαγωγείο Καψόχωρας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
19 1ο Νηπιαγωγείο Μελίκης ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
20 2ο Νηπιαγωγείο Μελίκης ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
21 Δημοτικό Σχολ. και Νηπιαγωγείο Παλαιού Προδρόμου-Αγίας Τριάδας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
22 Δημοτικό Σχολείο Π.Σκυλιτσίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
23 Δημοτικό Σχολείο Ξεχασμένης ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
24 Νηπιαγωγείο Σταυρού ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
25 Δημοτικό Σχολείο Σταυρού ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
26 Νηπιαγωγείο Αγκαθιάς ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
27 Νηπιαγωγείο Παλαιοχωρίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
28 Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
29 Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
30 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πλατάνου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
31 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πρασινάδας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
32 Δημοτικό Σχολείο Κορυφής και Νηπιαγωγείο Κορυφής & Παλαιόχωρας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
33 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
34 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
35 Δημοτικό Σχολείο Καβάσιλας – Π.Σκυλιτσίου & Νηπ/γείων ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
36 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
37 4ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
38 Δημοτικό Σχολείο Νησελίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
39 Νηπιαγωγείο Λιανοβεργίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
40 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
41 Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
42 Δημοτικό Σχολείο Νεοκάστρου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)