Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 38, 2016)

libri3Ολετήρας (ο), ολέτειρα (η)

[αρχ.] [ολετείρων] (λογ.-σπαν.) αυτός που καταστρέφει, που εξολοθρεύει.

ΣΥΝ:  καταστροφέας, αφανιστής, εξολοθρευστής

[ΕΤΥΜ: <αρχ. ὀλετήρ, -ῆρος, < θ. ὀλε- του ρ. ὄλλυμι «αφανίζω, καταστρέφω» (βλ.λ. ὄλεθρος)]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1245