Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 37, 2016)

libri3Ατέκμαρτος, -η, -ο

αυτός που δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί βάσει λογικών συλλογισμών

ΣΥΝ.: άγνωστος, άδηλος ΑΝΤ.: τεκμαρτός

[ΕΤΥΜ.: αρχ. ἁ – στερητ. + τεκμαίρομαι «ταξινομώ, υπολογίζω»]

 Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 308