Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 36,2016)

libri3Παρρησία (η)

χωρίς πληθ. (λογ.) η έκφραση της προσωπικής γνώμης με θάρρος και ειλικρίνεια : μίλησε με ~, υπερασπιζόμενος τις θέσεις του.

ΣΥΝ. θάρρος ΣΧΟΛΙΟ: λ. παρώνυμο, –ρρ-

[ΕΤΥΜ: αρχ. <παρ- (<παν-) + ρησία < ῥῆσις «λόγος, ομιλία»]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1349