Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 35, 2016)

libri3Εξαργυρώσιμος, -η, -ο [1887]

  1. αυτός που είναι δυνατόν να εξαργυρωθεί: ~ επιταγή
  2. (μτφ.) αυτός που είναι δυνατόν να ανταλλαγεί έναντι ωφελημάτων: οι υπηρεσίες που προσφέρει κανείς στην πατρίδα δεν είναι ~ με υψηλές κοινωνικές θέσεις.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 623