Κατηγορίες
Ημαθία παιδεία

Ημαθία: μεταβολές σε δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης

8raniaΣτο πλαίσιο της ενίσχυσης του υφιστάμενου δικτύου δομών Ειδικής Εκπαίδευσης το  Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε μεταβολές / δημιουργία δομών ώστε (όπως αναφέρεται) να παρασχεθεί η δυνατότητα σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να ενταχθούν στο κατάλληλο για αυτούς μαθησιακό περιβάλλον.

Στην Ημαθία θα γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:

-Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας: από 4/θεσιο γίνεται 6/θεσιο

-Τάξη ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου
-Τάξη ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Κοπάνου
-Τάξη ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου