Κατηγορίες
βιομηχανία Οικονομία

ΕΒΖ: φέτος εντάξει, θα δουλέψει. Μπορούν όμως να αλλάξουν ρότα στην επιχείρηση;;;

zuccheroindustrΟρθά αναφέρονται τα τοπικά ΜΜΕ (αλλά και αυτά που απευθύνονται σε κοινό σε όλη τη χώρα) στο άνοιγμα των εργοστασίων της ΕΒΖ. Καλά κάνουν, γιατί πρόκειται για βιομηχανία στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας. Πολύ σημαντική και για την οικονομία της περιοχής μας. Όσον αφορά το άνοιγμα μετά ή άνευ αγιασμού, αυτό είναι άλλο θέμα, με το οποίο δεν θα ασχοληθούμε.

Θα ασχοληθούμε όμως με το μείζον: η ΕΒΖ πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί, και μάλιστα να λειτουργεί υπό κρατικό έλεγχο. Η απαξίωσή της, μέσα από τον τρόπο που λειτουργούσε έως σήμερα θα πρέπει να σταματήσει. Ορίστε πεδίον δόξης λαμπρό για τους κυβερνώντες! Μπορούν;;

  • Μπορούν να βάλουν σειρά;;
  • Μπορούν να κάνουν την εταιρία να λειτουργεί με σύγχρονα οικονομικά κριτήρια;;
  • Μπορούν να τη λειτουργήσουν με τρόπο τέτοιο ώστε να χρειάζεται πχ 500 εργαζόμενους και να έχει 500 κι όχι 5.000, εκ των οποίων οι 4.500 θα είναι διορισμένοι ρουσφετολογικά;
  • Μπορούν να ορίσουν διοίκηση από την αγορά, που να γνωρίζει το σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και όχι τους κομματικούς σωλήνες;;
  • Μπορούν, λόγω της δεσπόζουσας θέσης που έχει στην αγορά, να την καταστήσουν ρυθμιστικό παράγοντα τιμών;;
  • Μπορούν να στηρίξουν την επιχείρηση που έχει σε μεγάλο βαθμό πεπαλαιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, να την εκσυγχρονίσουν, να την «αναγκάσουν» να παρακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να γίνει ανταγωνιστική σε επίπεδο κόστους παραγωγής και σε επίπεδο μάρκετινγκ;

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης έχει στρατηγικό ρόλο. Και οικονομικό. Και κοινωνικό.

Γιατί αν κλείσει ή αν δοθεί προς «αξιοποίηση» σε ιδιώτες (που θα την πάρουν κομμάτι-κομμάτι, και όχι ως καθετοποιημένη βιομηχανία που είναι σήμερα) – και χωρίς να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν καθαρά σε συγκεκριμένο επίπεδο (αγρότες, εργαζόμενοι), τότε η τιμή της ζάχαρης θα φτάσει στα ουράνια.

Όσοι γνωρίζουν έστω και ελάχιστα από τρόφιμα είτε σε βιομηχανική είτε σε οικιακή κλίμακα καταλαβαίνουν απόλυτα τι μπορεί να σημάνει μια αύξηση στην τιμή της ζάχαρης στο σύνολο της σύγχρονης διατροφικής αλυσίδας και στο 95% των τιμών των τροφίμων ή άλλων αγαθών που υπάρχουν στα ράφια. Η επίδραση θα είναι αλυσιδωτή και μεγάλη…