Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δημοτ. Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: απασχόλησε η συμμετοχή συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής

dimotsymv20160914-18Αρκετά συζητήθηκε – με αφορμή παραίτηση συμβούλου από τη επιτροπή παραλαβής έργου – το θέμα της συμμετοχής των δημοτικών συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι τόσο οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, όσο και οι σύμβουλοι της μειοψηφίας θα πρέπει να αποδέχονται κληρώσεις και τοποθετήσεις, αφού και αυτό (η συμμετοχή δηλαδή σε επιτροπές παραλαβής) είναι μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχουν οι ίδιοι οι σύμβουλοι.

Το θέμα ξεκίνησε με την αίτηση συμβούλου της αντιπολίτευσης ώστε να εξαιρεθεί από επιτροπή παραλαβής έργου (που είναι έργο που ξεκίνησε με την προηγούμενη Διοίκηση, που σήμερα βρίσκεται στα έδρανα στης αντιπολίτευσης – ένα γεγονός που δεν άφησε ασχολίαστο ο δήμαρχος).

«Αυτές τις υποχρεώσεις θα πρέπει να τις αναλαμβάνει η πλειοψηφία» ανέφερε άστοχα στην τοποθέτηση του ο σύμβουλος της μειοψηφίας Κίμων Παράσχου, ο οποίος προφανώς θεωρεί πως τα έργα θα πρέπει να τα παραλαμβάνουν επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μόνο μέλη των πλειοψηφιών (άσχετα αν υπάρχουν και έργα που σχεδιάστηκαν, μελετήθηκαν, κατασκευάστηκαν από προηγούμενες διοικήσεις).

Το αν ο ίδιος (όπως ανέφερε) είχε προσωπικό πρόβλημα σε κάποια παρόμοια περίπτωση, αυτό όντως είναι ένα θέμα.

Όμως, από τη στιγμή που ο οποιοσδήποτε σύμβουλος οποιασδήποτε παράταξης θέτει υποψηφιότητα και εκλέγεται, αυτό σημαίνει και την ανάληψη από μέρους του κάποιων ευθυνών. Η ανησυχία είναι λογική, όμως ίσως θα έπρεπε να τεθεί από τους ίδιους τους συμβούλους στους εαυτούς τους προ της υποψηφιότητας τους για τις  εκλογές.