Κατηγορίες
Νάουσα

Δήμος Νάουσας: διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

aporimnaoussaΟ Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  θέτει σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤοΣΔΑ) Δήμου Νάουσας, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και προωθεί την αποκεντρωμένη διαχείριση, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή.

Σημειώνεται ότι το ΤοΣΔΑ έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΣΔΑ) αλλά και προς τον Εθνικό σχεδιασμό.

Η τελική του μορφή θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενη Συνεδρίασή του.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς όπως συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης, καταθέτοντας (έως και τη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ) είτε στην παρούσα σελίδα (καταχώρηση μηνύματος) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους επί του αναρτημένου σχεδίου στην ηλεκτρονική  διεύθυνση (email): Akalaitzi@naoussa.gr, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να ενσωματωθούν στην τελική έκδοση του ΤοΣΔΑ