Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: στις 25 Σεπτεμβρίου (σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ.) ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής

gkyr-brouskΠρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του άρθρου 37 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τους προέδρους και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, τους φορείς και τους δημότες του Δήμου, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016  και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) , με μοναδικό θέμα:

  • «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ