Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 16/9

contdimosalexΈκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016, στις 9 το πρωί.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση που έχει σταλεί στους δημοτικούς συμβούλους το Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας περί διάθεσης για χρήση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την εξαιρετική ανάγκη της μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Όπως είναι γνωστό, έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφορά των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, έχουν εκδοθεί η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους και έχει παραδοθεί ο ως άνω εξοπλισμός στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 09.12.2011 προγραμματικής σύμβασης.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι ο ως άνω εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου, επειδή έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο «Μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2016» (αν και δεν έχει λήξει η ημερομηνία ισχύος της, ήτοι 19.09.2016).

Ως εκ τούτου, ο ιδιώτης εργολάβος δε νομιμοποιείται να συνεχίσει να μεταφορτώνει και να μεταφέρει τα ΑΣΑ του Δήμου μας.”