Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας για το θέμα της οζώδους δερματίτιδας

ds20160801-3Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 1 Αυγούστου 2016 είχε συζητηθεί εκτενώς το θέμα που έχει προκύψει στην περιοχή μας με την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών (και που όπως μάθαμε έχει κυριολεκτικά αποδεκατίσει τις μονάδες της περιοχής – ελάχιστα είναι τα ζώα που μέχρι σήμερα θεωρούνται υγιή και ακόμη βρίσκονται στους σταύλους).

Για το θέμα αυτό οι δημοτικές παρατάξεις είχαν συμφωνήσει να εκδώσει το δημοτικό συμβούλιο ένα ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό δημοσιοποιήθηκε σήμερα και είναι το ακόλουθο:

“Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας αναφορικά με τα κρούσματα οζώδους δερματίτιδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που  πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 1η Αυγούστου 2016 στις 20:00 εξέδωσε ομόφωνα το ακόλουθο Ψήφισμα σχετικά με τα κρούσματα οζώδους δερματίτιδας σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας:

“Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της οζώδους δερματίτιδας απαιτούμε:

  • Πλήρη έγκαιρη, χωρίς καμιά καθυστέρηση, καθολική αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων. Για το ζωικό κεφάλαιο στο πραγματικό ύψος της αξίας των ζώων, για την άμεση αναπλήρωσή του, αλλά και για την απώλεια παραγωγής και εισοδήματος, λόγω αυξημένου κόστος διατροφής κλπ. εξαιτίας της νόσου και των μέτρων καραντίνας.
  • Αναστολή υποχρεώσεων σε ασφαλιστικές εισφορές, εφορία, τράπεζες, καμιά κατάσχεση.
  • Άμεση ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Δημοσίου με μόνιμο κτηνιατρικό και άλλο βοηθητικό – διοικητικό προσωπικό, αύξηση ημερών εκτός έδρας για εντατικούς ελέγχους στις μονάδες και στα σημεία υγειονομικής ταφής.
  • Εξασφάλιση της ύπαρξης και της καταλληλότητας χώρων υγειονομικής ταφής στις περιοχές που υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα και της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, με άμεση ανάληψη ευθύνης από την ΠΚΜ.
  • Ενίσχυση εξοπλισμού και της εργαστηριακής υποδομής των υπηρεσιών.
  • Αγορά των απαραίτητων εμβολίων και πλήρης ανάληψη της ευθύνης του κόστους και της εφαρμογής του εμβολιασμού.
  • Λήψη επιπλέον προληπτικών μέτρων όπως τάφροι απολύμανσης στα όρια κάθε νομού.
  • Προάσπιση της κτηνοτροφίας. της υγείας των ζώων και κυρίως της δημόσιας υγείας από ενισχυμένη αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Κτηνιατρική Υπηρεσία.
  • Μέτρα απεντόμωσης και πρόληψης των μονάδων και των γύρω ύποπτων χώρων.
  • Στην περίπτωση που υπήρχαν θάνατοι βοοειδών με οζώδη δερματίτιδα και έγινε η ταφή άμεσα για λόγους που οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν, είναι απαραίτητο ως και επιβεβλημένο να γίνει άμεσα η εκταφή και η μεταφορά των νεκρών ζώων στην περιοχή που θα έχει προταθεί και πληροί τις προδιαγραφές υγειονομικής ταφής.”                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ”