Κατηγορίες
Οικονομία

Στη γερμανική Munich Re (μέσα από θυγατρική της) η Αγροτική Ασφαλιστική

ateasfalistiki2Μια ακόμη ελληνική (και μέχρι το 2012 δημόσια) εταιρία, η γνωστή σε όλους Αγροτική Ασφαλιστική, περνάει σε γερμανικά χέρια.

Όπως ανακοινώθηκε, ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής (που αποτελούσε μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, στον οποίο μεταβιβάστηκε ταυτόχρονα με το υγιές μέρος της ΑΤΕ bank) στην ERGO International AG, η οποία είναι στην ουσία θυγατρική της επίσης γερμανικής Munich Re.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική περνά στους Γερμανούς, αφού έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και αφού (φυσικά) έχει εγκριθεί η συμφωνία από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για ποσό 90.100.000 ευρώ μετρητά.  Η Munich Re είναι μια εταιρία που ιδρύθηκε το 1880 στη Βαυαρία και που κατέχει την ERGO Group AG, μητρική της ERGO International AG.