Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας κοινότητα Κλειδίου

Η τοποθέτηση του προέδρου του Κλειδίου Μ. Τσολάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο