Η τοποθέτηση του προέδρου του Κλειδίου Μ. Τσολάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας κοινότητα Κλειδίου