Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 33, 2016)

libri3Επίτευγμα (το)

{επιτεύγμ-ατος | -ατα, -άτων} σπουδαία πράξη ως αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας, κατόρθωμα : θαύμαζε τα λαμπερά ~ του πολιτισμού τους.

ΣΥΝ.: επιτυχία

[ΕΤΥΜ.: <αρχ. επιτυγχάνω]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 660