Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 32, 2016)

libri3Ευκλεής, -ής, -ές {ευκλε-ούς|-είς (ουδ. –ή}

αυτός που έχει καλή φήμη, ένδοξος: ~ πρόγονος. ΣΥΝ. ονομαστός, δοξασμένος, περίφημος. (λογ.) περικλεής ΑΝΤ.  ακλεής, άδοξος

ευκλεώς επιρρ. (αρχ.) εύκλεια (η) [αρχ.]

[ετυμ.: αρχ. <ευ- + κλεής < κλέος «δόξα»]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 690