Κατηγορίες
ΑΝΗΜΑ Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε.

Εγκρίθηκε ο φάκελος “Α” της ΑΝ.ΗΜΑ. για το CLLD – LEADER

LEADER CLLDΟλοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Αξιολόγηση του 1ου μέρους (Φάκελος Α) για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (CLLD – LEADER), στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2014-2020.

Ο Φάκελος Α της Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε., στον οποίο προτείνεται ως Περιοχή Παρέμβασης το σύνολο της Π.Ε. Ημαθίας (με την εξαίρεση των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας)  αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε, καθώς μετά τον σχετικό έλεγχο από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πληροί το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας που είχαν τεθεί από την σχετική Πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ήδη με εντατικούς ρυθμούς τα στελέχη της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ολοκληρώνουν την προετοιμασία και του Φακέλου Β, ο οποίος περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της περιοχής και τις προτεινόμενες Δράσεις, και προβλέπεται να υποβληθεί έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2016.