Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Περιφεριακό Συμβούλιο της ΠΚΜ

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, στις 13:00,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε της 11ης Ιουλίου 2016.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 2ο:  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θέμα 3ο : Αποδοχή δωρεάς ποσότητας τροφίμων που δωρίζονται στη Π.Κ.Μ για ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Εισηγητής:  Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Δημ. Υγείας και Αλληλεγγύης.

Θέμα 4ο: Δημοπράτηση έργου “Στεγάνωση σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος Κερκίνης Π.Ε  Σερρών έτους 2016”.

Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών

Θέμα 5o : Τρόπος δημοπράτησης έργων των Τεχνικών Προγραμμάτων της Π.Ε Πέλλας για το έτος 2016 (σχ. απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 94/2016).

Εισηγητής : Θεόδωρος Θεοδωρίδης,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πέλλας

Θέμα 6ο : 10η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγήτρια : Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα 7ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εφαρμογή προγράμματος τουριστικής προβολής στη Π.Ε. Σερρών, για το έτος 2016.

Εισηγητής : Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών

Θέμα 8ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Κιλκίς με το Δήμο Κιλκίς για την παραχώρηση χρήσης χώρου τοποθέτηση κέντρου (περιπτέρου) τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης στην Π.Ε. Κιλκίς,  στα πλαίσια του προγράμματος Leader+ 2007-2013.

Εισηγητής : Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 9ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής, με θέμα “Φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου νερού  Ν. Πιερίας” έτους 2016.

Εισηγήτρια : Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πιερίας

Θέμα 10ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Πιερίας στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος LEADER του τοπικού προγράμματος για την Π.Ε. Πιερίας  και  Ορισμός Εκπροσώπου.

Εισηγήτρια : Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πιερίας

Θέμα 11ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Μέλος στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. και ορισμός του φυσικού προσώπου  που θα συμμετέχει και θα εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αυτήν.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 12ο: Σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER και ορισμός εκπροσώπου.

Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 13ο: Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020-ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων –CLLD/LEADER».

Εισηγητής : Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πέλλας

Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος LEADER και  ΕΠΑλθ.

Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής.

Θέμα 15ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε Ημαθίας.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.