Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 30, 2016)

libri3Κατενάτσιο (το) – ακλ.

(στο ποδόσφαιρο) αγωνιστικό σύστημα, που αναπτύχθηκε στην Ιταλία, το οποίο έδινε προτεραιότητα στην άμυνα.

[ ΕΤΥΜ.: < ιταλ. catenaccio «σιδερένια μπάρα σε παραθυρόφυλλα» (< catena «αλυσίδα»). Ο όρος εφαρμόστηκε αρχικά στο σκληρό αμυντικό ποδόσφαιρο της Ιταλίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 867