Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 29, 2016)

libri3Κατατείνω

ρ. αμτβ. {κατέτεινα} (λογ.) (+σε) έχω την τάση να φθάσω κάπου, αποσκοπώ: οι προσπάθειες της οικολογικής οργάνωσης κατατείνουν στο να ματαιωθεί η λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου. ΣΥΝ: στοχεύω

[ΕΤΥΜ.: αρχ <κατά + τείνω. Το ρ. είχε αρχικώς τη σημ. «τεντώνω», πολύ γρήγορα όμως απόκτησε τη σημ. «εντείνω τις προσπάθειές μου για συγκεκριμένο στόχο»]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 863