Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 26, 2016)

libri3δάνειος, -α, -ο: αυτός που έχει ξένη προέλευση, αλλά έχει καταστεί οικείος: ~ πνεύμα / λέξη / γλωσσικό στοιχείο ΣΥΝ.: αλλότριος

ΣΧΟΛΙΟ: λ. δάνειο

ΕΤΥΜ.: εσφαλμ. σχηματισμός απευθείας από το ουσ. δάνειο)

 

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 452