Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Απ’ευθείας μετάδοση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

ds-synedr-static