Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

4,41 εκατ. ευρώ (μέσω του ΣΕΣ 2014-2020) σε δομές παροχής βασικών αγαθών από την ΠΚΜ

PKMΣτην ενίσχυση των «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της προκήρυξης για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων δομών με συνολικό προϋπολογισμό 4.410.000 ευρώ, μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020), από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών γίνεται μέσα από τον Άξονα Προτεραιότητας 9Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας για την «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι φορείς που καλούνται ως δυνητικοί δικαιούχοι και ο τρόπος λειτουργίας των δομών που θα χρηματοδοτηθούν αποτελούν πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, που πήρε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Καλούμε τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και κοινωνικών φαρμακείων, ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία των δομών και βέβαια την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα άτομα που βιώνουν το σκληρότερο πρόσωπο της κρίσης. Δήμοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ΝΠΙΔ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν την ευκαιρία να εντάξουν τη χρηματοδότηση των δομών τους και να διασφαλίσουν τη λειτουργία τους για τα επόμενα τουλάχιστον τρία χρόνια. Στόχος της δράσης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού, που πλήττονται ή απειλούνται από αυτά τα φαινόμενα», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και λήγει στις 15 Ιουλίου 2016.