Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ds-edraΜε 40 (σαράντα) θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00 ενώ τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και καθορισμός αριθμού μαθητών για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018

 

 1. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης και μετατροπή των συμβάσεών του σε πλήρους απασχόλησης (άρθρο 8 παρ.1 Ν.4368/2016)
 1. 7Η Αναμορφωση Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετική απόφαση αριθμ. 158/2016 Οικονομικής Επιτροπής)
 1. Λήψη Απόφασης για την απόδοση προστίμου που αφορά στην εκπρόθεσμη υποβολή εκ μέρους του Δήμου αιτήματος για δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας
 1. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν
 1. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης ποσού ή μη σε Ομοσπονδία ή Σύλλογο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών αγορών
 1. Λήψη απόφασης για την έκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης μετακίνησης του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου Α.Μ. 108/2015
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου<< Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Τ.Κ.Αράχου
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε. του έργου
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου
 1. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.63/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατέος με θέμα «Λήψη απόφασης έγκρισης κίνησης διαδικασίας τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Πλατάνου στα Ο.Τ. 15 & 16 του Δήμου Πλατέος»
 1. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.233/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμήματος ακινήτου, αποζημίωσης προσκύρωσης μεταξύ τρίτων ή φορέα»
 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Καψοχώρι
 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση κατεστραμμένου μετρητή στην Αγκαθιά
 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νησέλι
 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Επισκοπή
 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Πλάτανο
 1. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Αλεξάνδρεια
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου (Α.Μ. 86/2015)
 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο (ΑΜ 108/2015)
 1. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» ( Α.Μ.: 57/2015)
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ» ( Α.Μ.: 108/2013)
 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο (ΑΜ 81/2014)
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.200(9) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας
 1. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος
 1. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας
 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του χώρου έμπροσθεν του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας στο Σωματείο ” Εστία Ρουμλουκιωτών” για τη διοργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.
 1. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών στην Βελήογλου Μερέμ του Βελή
 1. Μεταβίβαση ή μη της αριθ.11/2012 άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών της Ηλιοπούλου Αικατερίνης του Δημητρίου, στον υιό της Ηλιόπουλο Δημήτριο του Ζήνωνος, λόγω συνταξιοδότησης
 1. Tροποποίηση της αριθ. 263/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (άρθρο 76 ν. 3852/2010)
 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αρ.193/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον υπεύθυνο λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας
 1. Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου Σταυρή Εμμανουήλ στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Τροποποίηση της υπ’αριθ. 373/2014 σχετικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 1. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανηγυρης της εορτής της Αγίας Κυριακής
 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 46/2016 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με θέμα «Λήψη απόφασης για ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” Νομού Ημαθίας»

40. Έγκριση ή μη  της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.  “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με θέμα «Λήψη απόφασης για 6η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»