Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 13 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

pkm2Τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη 1 μετά το μεσημέρι  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των φορέων διοίκησης της περιοχής Kurortny της Αγ.Πετρούπολης (Ρωσική Ομοσπονδία) και του Ν. Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 2ο: Έγκριση για την τροποποίηση του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης έργου με τίτλο «Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions» («Πολιτισμός και Κληρονομιά για Υπεύθυνες, Καινοτόμες και Βιώσιμες Τουριστικές Δράσεις») και ακρωνύμιο “CHRISTA”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, με εκχώρηση διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικός Αγορητής: Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Πόρων και Προγραμμάτων.

Θέμα 4ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2016.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα 5ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Αναπτυξιακού προϋπολογισμού (Πρόγραμμα ανταποδοτικών τελών) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2016.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα 6ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016, χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Έγκριση 1ης  Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2016.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 8ο: Έγκριση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στην επαρχιακή οδό δια του οικισμού Σκουτάρεως κατά την κατασκευή του έργου της ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με τη μέθοδο των δικτύων κενού Δ.Ε. Μητρουσίου και Δ.Ε. Σκουτάρεως».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 9ο: Τρόπος επιλογής Εργοληπτικών – Μελετητικών επιχειρήσεων για τα έργα και τις μελέτες του Τεχνικού Προγράμματος 2016 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 10ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης έργου με απευθείας ανάθεση για την παρακολούθηση τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών στην θαλάσσια περιοχή κλειδιού Ημαθίας 2016-2017.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 11ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 13ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 14ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων-προστίμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 15ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.