Κατηγορίες
ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Προμήθεια μεταχειρισμένων φορτηγών από την ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας

deyaal grafeiaΣτην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων θα προχωρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο θέμα ανέρχεται στα € 14.870,70 και οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 21/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία της Επιχείρησης.

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και όλα τα απαιτούμενα της πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω προμήθεια, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τα τεύχη δημοπράτησης από την επιχείρηση τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της Επιχείρησης. Σημειώνεται επίσης ότι για τη συμμετοχή απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παραλαβή του σφραγισμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς από τη Επιχείρηση.