Κατηγορίες
αγροτικά

Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από βροχόπτωση στα βαμβάκια της 21/10/2015 στις Τ.Κ. Καμποχωρίου, Νεοχωρίου και Λουτρού

elgaΑπό το Δήμο Αλεξάνδρειας έγινε γνωστό πως ο ΕΛΓΑ απέστειλε στις 08/06/2016 τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 21ης Οκτωβρίου 2015 στα βαμβάκια των παραγωγών των Τοπικών Κοινοτήτων Καμποχωρίου, Νεοχωρίου και Λουτρού.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 18/06/2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να παραλαμβάνει τα πορίσματα από το κτίριο του Δημαρχείο (1ος όροφος), όπως επίσης και από τα γραφεία των αντίστοιχων Τοπικών Κοινοτήτων.

Όποιος διαφωνεί με τα πορίσματα, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης στον Ανταποκριτή ΕΛΓΑ της τοπικής Κοινότητάς του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα ημερολογιακών ημερών (έως την 18/06/2016), προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που υπέβαλε στον ΕΛΓΑ.