Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 24, 2016)

libri3Αράθυμος, -η, -ο

  1. αυτός που οργίζεται εύκολα και γρήγορα, αψίθυμος ΣΥΝ. ευέξαπτος, οργίλος
  2. ράθυμος, νωθρός

– αραθυμία (η) [μεσν.], αραθυμώ [μεσν.] (-είς….)

ΕΤΥΜ: μεσν. (σημ.1) < ἀ- στερητ. + ῥάθυμος (σημ.2) < ἀ- πρόθεμ. + ῥάθυμος

 

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 267