Κατηγορίες
ανακοινώσεις ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας 2016: ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες για τη λειτουργία του (κόστος, ωράρια κλπ)

kolimvitirioΑπό την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε το πρόγραμμα λειτουργίας του ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το 2016 καθώς και το κόστος εγγραφής και μηνιαίας συνδρομής για τη χρήση του κολυμβητηρίου.

Συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Την Δευτέρα 6 Ιουνίου ξεκινάει τη λειτουργία του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου Αλεξάνδρειας. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Κολυμβητηρίου από τις 8:00 π.μ  έως 10:00 μ.μ.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα δώσουν το μάθημα της κολύμβησης,  η κολυμβητική δεξαμενή θα παρέχεται δωρεάν στις ώρες του κοινού μετά την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για τα παιδιά από τις Δημοτικές Ενότητες Πλατέος, Αντιγονιδών και Μελίκης θα υπάρχουν λεωφορεία (ένα για κάθε ενότητα) που θα ξεκινήσουν τις μεταφορές τους στις 21/06/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 22/08/2016.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

PROGRAMMA KOLYMBHTHRIO ALEX2016

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1.Δικαίωμα εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο έχουν όσοι διαθέτουν «κάρτα μέλους».

 Η κάρτα μέλους εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας και είναι αυστηρά προσωπική.

Για την απόκτηση της κάρτας μέλους, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στην Κοινωφελή Επιχείρηση, ως εγγραφή, το ποσό των 10€ (δέκα ευρώ) εφάπαξ. Με την χορήγηση της κάρτας μέλους, οι πολίτες αποκτούν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και χρήσης όλων των εγκαταστάσεών του που προσφέρονται στο κοινό.

2.Για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών και των λοιπών κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, από όσους διαθέτουν κάρτα μέλους, το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:

α) Σε ώρες κοινού τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Παρασκευή), το αντίτιμο ορίζεται σε 3€ (τρία ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.

β)  Σε ώρες κοινού, ειδικά για τα Σάββατα, το αντίτιμο ορίζεται σε 2€ (δύο ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.

γ)  Για μηνιαία ατομική χρήση, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή  έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα σε οργανωμένο τμήμα και απεριόριστη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής σε ώρες κοινού, το αντίτιμο ορίζεται:

 • 30€ (τριάντα ευρώ) ανά άτομο,
 • 50€ (πενήντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
 • 70€ (εβδομήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
 • 80€ (ογδόντα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας.

δ) Για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) παιδιά και άνω,    το αντίτιμο ορίζεται:

 • 20€ (είκοσι ευρώ)  το ένα μέλος,
 • 30€ (τριάντα ευρώ) τα δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
 • 40€ (σαράντα ευρώ) τα τρία (3) άτομα-μέλη  και άνω, της ίδιας οικογένειας.

ε)  Για τη χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, της οποίας  το αντίτιμο  θα προκαταβάλλεται,  το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:

 • 75€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) ανά άτομο,
 • 140€ (εκατόν σαράντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
 • 190€ (εκατόν ενενήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
 • 210 €(διακόσια δέκα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας