Κατηγορίες
Οικονομία

Ίδιες δηλώσεις από διαφορετικούς κονφερανσιέ: “έρχεται η ανάπτυξη το 2ο εξάμηνο!!”

testainsabbiaΞανά η ίδια ιστορία (κάθε φορά την ακούμε από διαφορετικό… κονφερανσιέ): αναμένομεν την ανάπτυξη το 2ο εξάμηνο!

Μια ανάπτυξη που είναι πρακτικά και μαθηματικά αδύνατο να έλθει αν δεν εξαλειφθούν  μια σειρά από καταστάσεις που ξεκινούν από τον έλεγχο των κεφαλαίων και τη φορολόγηση εταιριών και φυσικών προσώπων και φτάνουν μέχρι το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο κινείται η οικονομία (που δεν είναι άλλο από το ακατάλληλο για τη χώρα μας περιβάλλον του ευρώ).

Τώρα, αν κάποιος έχει την υπομονή να συρράψει τις κατά καιρούς δηλώσεις για την «ανάπτυξη που θα έρθει το 2ο εξάμηνο», θα μείνει έκπληκτος από τον αριθμό των προσώπων που το έχουν αναφέρει, από τις ιδιότητές τους αλλά και από τα εξάμηνα  που αναμένεται το… ποθούμενον!!