Κατηγορίες
παιδεία Πλατύ

Ψήφισμα του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Πλατέος

platy-gymnasio lykeioΨήφισμα του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Πλατέος που εκδόθηκε στις 25 Μαΐου με αφορμή την πρόταση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για κλείσιμο 2 Γυμνασίων της Δ.Ε. Πλατέος δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σε αυτό γίνεται αναφορά τόσο στο σχετικό με την πρόταση ιστορικό όσο και στην πρόταση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για ανακατανομή εντός των ορίων της Δ.Ε. Πλατέος (την οποία οι υπογράφοντες θεωρούν ως πρόταση που θα αποδυναμώσει μελλοντικά το σχολείο).

Αναλυτικά το ψήφισμα, που υπογράφουν 15 καθηγητές του Γυμνασίου αναφέρει τα ακόλουθα:

«Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Πλατέος έλαβε γνώση για το έγγραφο της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κας Μαυρίδου Αναστασίας, προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και με ημερομηνία 6 Μαΐου 2016,  που αφορά στην πρότασή της για τη συγχώνευση τριών εκ των Γυμνασίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, συγκεκριμένα του Γυμνασίου Πλατέος, του Γυμνασίου Τρικάλων και του Γυμνασίου Κορυφής.

Το έγγραφο αυτό, αφενός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το προηγούμενο έγγραφό της με ημερομηνία 17 Μαρτίου 2016 στο οποίο ζητούσε την ανάκληση της απόφασης κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος (για το οποίο αναστέλλεται κάθε χρόνο η απόφαση κατάργησης του 2011), αφετέρου κατατέθηκε σε χρονικό διάστημα πέραν της λήξης της προβλεπόμενης διαδικασίας κατάθεσης προτάσεων.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, όντας σε πεντάχρονη ομηρία ύστερα από την απόφαση κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος το 2011 και αναμένοντας κάθε χρόνο την ανάκληση αυτής της απόφασης, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του προς την πρόταση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για τη συγχώνευση των τριών σχολείων, δεδομένου ότι μια τέτοια πρόταση όχι μόνο προσβάλλει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, αλλά πρωτίστως θίγει την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.

Σε συνέχεια της πρότασης της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας συνέταξε πρόταση για την παραμονή και των τριών σχολικών μονάδων σε λειτουργία, αλλά με ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού. Συγκεκριμένα προτάθηκε,  οι μαθητές  που προέρχονται από το Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Παλαιοχωρίου και μέχρι σήμερα εγγράφονταν στο Γυμνάσιο Πλατέος, να εγγράφονται από το σχολικό έτος 2016-17 στο Γυμνάσιο Κορυφής. Μια τέτοια ρύθμιση όμως, πιστεύουμε ότι θα αποδυναμώσει το Γυμνάσιο Πλατέος και θα οδηγήσει πιθανά σε μελλοντική κατάργησή του. Η πρόταση της ανακατανομής του μαθητικού δυναμικού θα μπορούσε να συζητηθεί σε άλλη κλίμακα, δηλαδή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα όλων των Γυμνασίων της ίδιας ομάδας σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, ήτοι τα δύο Γυμνάσια της Αλεξάνδρειας, το Γυμνάσιο Πλατέος, το Γυμνάσιο Τρικάλων και το Γυμνάσιο Κορυφής. Η ανακατανομή του μαθητικού πληθυσμού και στις πέντε σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας, αφενός θα αποσυμφορήσει  τα δύο Γυμνάσια της Αλεξάνδρειας που συγκεντρώνουν πολύ μεγάλους αριθμούς, αφετέρου θα ενδυναμώσει το ολιγάριθμο Γυμνάσιο Κορυφής χωρίς να θίξει τα δύο άλλα σχολεία .

Όλοι οι κάτωθι υπογράφοντες, διδάσκοντες στο Γυμνάσιο Πλατέος, 

ΖΗΤΟΥΜΕ την οριστική ανάκληση της απόφασης κατάργησης του σχολείου μας και δηλώνουμε ότι, είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε πρόταση συγχώνευσης των προαναφερθεισών σχολικών μονάδων ή ανακατανομής του μαθητικού δυναμικού τους που θα επιφέρει την αποδυνάμωση κάποιας από αυτές τις σχολικές μονάδες.

Λούκα Μαριάννα

Γκουντρουμπή Ελένη

Δημητριάδου Ελένη

Κουρούπης Γεώργιος

Μουρατίδου Συμέλα

Μυλωνά Ιωάννα

Παπαδοπούλου Αθηνά

Παυλίδου Μαριέττα

Πιτσαρή Αικατερίνη

Πούλκα Χριστίνα

Σαλμανλής  Χαράλαμπος

Σαρακατσιάνου Καλλιόπη

Τσιαπάρας Νικόλαος

Τσιάρα Ελένη

 Χονδρολίδης Δημήτριος