Κατηγορίες
παιδεία

Την ανακατανομή μαθητών σε επίπεδο Δ.Ε. Πλατέος εισηγείται η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

DIMOTIKIEPITROPI PAIDEIAS 20160523 -20Συνεδρίασε εκτάκτως  το πρωί της Δευτέρας 23 Μαΐου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με το θέμα της νέας επιστολής της Δ/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία ζητείται από το Δήμο Αλεξάνδρειας να γνωμοδοτήσει μέχρι την Τρίτη 24/5 σχετικά με την ανακατανομή των μαθητών των Γυμνασίων της Δ.Ε. Πλατέος.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προήδρευσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Ν. Σαρακατσιάνος, παρευρέθηκαν γονείς μαθητών και κάτοικοι από το Πλατύ, οι οποίοι την Κυριακή το βράδυ συγκεντρώθηκαν στο Γυμνάσιο Πλατέος, ώστε να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Κατά τη συνεδρίαση επιδόθηκε ψήφισμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Πλατέος, με το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ώστε να προχωρήσει η ανάκληση του ΦΕΚ του 2011 με το οποίο καταργήθηκε το Γυμνάσιο και η ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού από τον παλαιό Δήμο Αλεξάνδρειας.

Αρχικά, στην έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αναγνώστηκαν από τον Πρόεδρό της τα σχετικά έγγραφα, το προαναφερόμενο ψήφισμα που επιδόθηκε σε αυτόν το πρωί της Δευτέρας 23/5 και έγινε αναφορά στο ιστορικό των τελευταίων ημερών.

Η Επιτροπή εισηγείται υπό την πίεση της ασφυκτικής προθεσμίας που έχει τεθεί από την Δ/ντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας την ανάκληση του ΦΕΚ που καταργεί το Γυμνάσιο Πλατέος (όμοφωνα) καθώς και κατά πλειοψηφία – όπως διαφάνηκε, με το σκεπτικό ότι η μη κατάθεση οποιασδήποτε πρότασης για ανακατανομή οδηγεί αυτόματα στο κλείσιμο των 2 Γυμνασίων – την ανακατανομή σε επίπεδο Δ.Ε. Πλατέος (με αλλαγή Γυμνασίου για τους μαθητές που προέρχονται από το Λιανοβέργι και το Παλαιοχώρι, από το Γυμνάσιο Πλατέος στο Γυμνάσιο Κορυφής ώστε να ενισχυθεί με μαθητές το τελευταίο και να παραμείνουν ανοιχτά – λόγω του αριθμού των μαθητών που θα προκύψει – όλα τα Γυμνάσια της Δ.Ε. Πλατέος).